Dit project wordt mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Logo SNN
Logo EZK
Logo EFRO

Sneller van prototype naar markt

De ontwikkeling naar hybride, flexibele energiesystemen biedt het bedrijfsleven volop kansen nieuwe markten te veroveren. In de Hybride Energie Systeem Integratie (HESI) faciliteit van TNO, op het EnTranCe proefterrein in Groningen, kunnen bedrijven het gedrag en de robuustheid van nieuwe energie-gerelateerde technologieën, producten en diensten testen en verbeteren. HESI biedt onderzoeksinstituten en partijen in de sector een hybride (elektriciteit, warmte en gas) energieomgeving waarin alle innovatieaspecten op een geïntegreerde wijze zijn te beproeven. Samen met de bij TNO aanwezige kennis op het gebied van ICT, privacy en databeveiliging helpt de HESI faciliteit bedrijven sneller een prototype naar marktintroductie te brengen.


HESI guided tour


Opening HESI faciliteit